słownik pojęć

Podstawowe ogólne pojęcia

Pojęcie / skrót
Tłumaczenie / opis

WOD
Workout of The Day - jest to główne ćwiczenie treningu. Należy się
spodziewać każdej możliwej kombinacji ćwiczeń, która będzie inna każdego
dnia

Set
Seria złożona z powtórzeń pewnego określonego ćwiczenia

Rep / Repetition
Powtórzenie jednego pełnego cyklu danego ćwiczenia / ruchu

Rest
Odpoczynek

AMRAP
As many reps / rounds as possible - tyle powtórzeń ile jesteś w stanie zrobić w określonym limicie czasowym (np. 10 minut)

EMOM
Every Minute on the Minute - np. jeśli mamy do wykonania 15 burpees
EMOM przez 5 minut to znaczy, że w każdej minucie musimy zrobić 15
burpees, jeżeli uda nam się ukończyć wcześniej, do końca minuty
odpoczywamy

Warmup

Rozgrzewka

Streching
Rozciąganie

Różne rodzaje przysiadów

Pojęcie / skrót
Tłumaczenie / opis

Air Squat
Przysiad bez obciążenia

Front Squat
Przysiad ze sztangą trzymaną na barkach z przodu

Back Squat
Przysiad ze sztangą trzymaną na barkach z tyłu

Overhead Squat
Przysiad ze sztangą trzymaną nad głową

Thruster

Przysiad ze sztangą trzymaną na barkach z przodu, z wyrzuceniem sztangi nad głowę po wyprostowaniu nóg

Ćwiczenia wykonywane bez obciążenia

(ale niektóre z nich można wykonywać z obciążeniem)
Pojęcie / skrót
Tłumaczenie / opis

Push-up
Pompka

Push-up HR
Pompka z oderwaniem rąk od ziemi

Pull-up
Podciąganie na drążku

Sit-up

Brzuszki

Muscle-up

Podciąganie na kółkach gimnastycznych

Burpees
Ćwiczenie złożone z: pompki, przysiadu i wyskoku (oryginalnie bez pompki, tylko z wyrzutem nóg do tyłu)

Toes to bar
Unoszenie stóp do drążka w zwisie swobodnym

Knees to elbows
Unoszenie kolan do łokci w zwisie swobodnym na drążku

Box jumps
Wskoki na skrzynie

Rope climb
Wspinanie się na linie

Run
Bieg

Row
Wiosłowanie (ergowiosła)

Jump rope
Skoki na skakance

Double under
Podwójny skok na skakance (skakanka ma zrobić dwa obroty podczas jednego podskoku)

Dips
Szwedzkie pompki (na poręczach)

Lunges
Wykroki

Handstand

Stanie na rękach

Handstand walk
Chodzenie na rękach

Hand stand push-up
Pompki w staniu na rękach (często nogi oparte o ścianę)

Ćwiczenia ze sztangą

Pojęcie / skrót
Tłumaczenie / opis

Deadlift
Martwy ciąg

Bench press
Wyciskanie na ławce poziomej w pozycji leżącej (wyciskanie na klatkę)

Clean
Zarzut sztangi na przysiad

Clean and jerk
Podrzut (dwubój olimpijski)

Shoulder press
Wyciskanie sztangi z barków (przed głową) nad głowę w pozycji stojącej

Sumo deadlift high pull

Martwy ciąg z unoszeniem sztangi pod brodę

Power clean
Zarzut sztangi bez przysiadu

Snatch
Rwanie sztangi

Power snatch
Rwanie sztangi bez przysiadu

Inne

Pojęcie / skrót
Tłumaczenie / opis

Turkish get-up
Wstawanie tureckie

Wall-ball
Rzut piłki lekarskiej w górę o ścianę w pozycji stojącej

Ball slam
Rzut piłki z nad głowy o ziemię

Kettlebell swing
Wymachy kettlami (odważnikami)